So sánh 3 dòng Airport Base Station mới nhất của Apple

Sau đây là bảng so sánh tính năng của 3 Model Airport Base Station mới nhất của Apple.
> Airport Time Capsule Gen 5 - A1470